Rapor Türleri

Kişilik Envanteri-PiT sonucunda üretilen 11 farklı rapor türüyle adaylarınızı daha yakından tanıyabilir, çalışanlarınızın kariyer yolculuklarında gelişimlerine katkıda bulunabilirsiniz.

Özet Rapor

Adayın kişilik faktörleri, potansiyel yetkinlik profili, kişisel algı profili, değer profili, tutarlılığı ve pozisyona uygunluk alanlarının yer aldığı PiT rapor türüdür.

Öne Çıkan Yanlar

Adayların en güçlü kişilik özelliklerinin öne çıkan taraflarının detaylı anlatıldığı PiT rapor türüdür.

Potansiyel Gelişim Noktaları

Adayların en az güçlü kişilik özelliklerinin potansiyel gelişim noktalarının detaylı anlatıldığı PiT rapor türüdür.


Potansiyel Gelişim Noktaları

Gölge Alanlar

Adayların en güçlü kişilik özelliklerini yoğun sergiledikleri durumlarda ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri sunan PiT rapor türüdür.


Potansiyel Yetkinlik Raporu

Adayın yetkinliklerinin güçlüden en az güçlüye sıralamasının gösterildiği ve en güçlü yetkinliklerinin davranış göstergelerine yer verildiği PiT rapor türüdür.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Adayın en az güçlü yetkinliklerini geliştirmek amacıyla ihtiyaç duyabileceği eğitimlerin yer aldığı PiT rapor türüdür.

Değer Raporu

Adayların hayatlarında en çok önem verdiği ve onurlandırdıkları 5 kavramı bir değer seti içerisinden seçmeleriyle oluşturulan PiT rapor türüdür.

Değer Raporu

Etkili Yönetim İpuçları

Adayların güçlü yanlarını en iyi şekilde kullanmasını sağlamak: böylelikle adayın verimliliğini, işe sağlayacağı katkıyı, işten duyduğu tatmini arttırmak amacıyla yöneticisinin uygulaması gereken yönetim ipuçlarının yer aldığı PiT rapor türüdür.


Koçluk ve Mentorluk İpuçları

Adayın gelişim alanlarının kendisi için oluşturacağı olumsuz durumları en aza indirmek için yöneticinin sağlayacağı destek noktalarını gösteren koçluk ve mentorluk ipuçlarının yer aldığı PiT rapor türüdür.

Mülakat İpuçları

Adayların Öne Çıkan Yanlar, Potansiyel Gelişim Noktaları ve Gölge Alanları Raporlarına göre onlara mülakatlarda sorulabilecek soruların yer aldığı PiT rapor türüdür.

Genişletilmiş Rapor

Adayın özet raporunu, öne çıkan yanlarını, potansiyel gelişim noktalarını, gölge alanlarını, potansiyel yetkinlik raporunu, eğitim ihtiyaç analizini, değer raporunu, etkili yönetim ve koçluk ipuçları ve mülakat ipuçlarını barındıran ayrıca kişilik faktörlerini bütünsel ele alan paragrafların yer aldığı PiT rapor türüdür.

Genişletilmiş Rapor
DEMO & TEKLİF