PiT® Kişilik Envanteri

PiT® Kişilik Envanteri

Neden Kişilik Envanteri?

Pozisyonlara En Kısa Sürede En Uygun Aday!

Kişilik envanterleri ile aradığınız pozisyona uygun özellikleri taşıyan adayı geleneksel yöntemlere göre daha kısa sürede tanıyarak değerlendirme süreçlerinizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kişilik envanteri ile adaylar hakkında spesifik bilgiler elde ederek işe alım süreçlerinizi kolaylaştırırken, pozisyonlara en uygun adayların işe alım oranlarını artırabilirsiniz. Mevcut çalışanlarınızın ise kişilik özellikleri ve potansiyel yetkinliklerini göz önünde bulundurarak doğru pozisyonlara yönlendirebilir böylece gelişimlerine katkı sağlayabilirsiniz.

Neden PiT® ?

Kişilik faktörleri ile değer kavramını buluşturan ilk envanter

PiT®, kişilik faktörleri ile değer kavramını buluşturan ilk envanterdir. PiT®; yetenek kazanımı, yetenek yerleştirme, kariyer yönetimi, yetenek geliştirme ve organizasyonel gelişim süreçlerinin tamamında kullanılabilecek bir güçlendirme aracıdır.

Kişilik Faktörleri

Envanter sonucunda, adayın en güçlü ve en az güçlü kişilik özellikleri belirlenmektedir.

Potansiyel Yetkinlik

Adayların 10 yetkinlik için tanımlanan potansiyelleri en güçlüden en az güçlüye doğru sıralanabilir.

Kişisel Farkındalık

Kişisel algı profili ile adayların kendilerini ne kadar tanıdıkları ortaya konulmaktadır.

Pozisyona Uygunluk

Kişilik faktörlerinin yardımıyla adayların pozisyona uygunluk puanları tespit edilmektedir.

Değer Profili

Adayın en çok önem verdiği ve onurlandırdığı 5 değer belirlenmektedir.

Personality Item Test

Personality Item Test
Özellikler
 • 80 sorudan oluşur.
 • 10-15 dakikada çözülür.
 • Online olarak uygulanır, anlık raporlanabilir.
 • Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Flemenkçe olarak çözülebilir.
 • Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları tamamlanmıştır.
 • Kişilik faktörleri, kişisel algı, değer, potansiyel yetkinlik, pozisyona uygunluk kavramlarıyla ilgili bilgi verir.
 • "Pozisyona Uygunluk Ekle" modülü ile her şirkete, kendine özel pozisyon tanımlama imkânı verir.
 • 20 kişilik faktörü hakkında bilgi verir: Kurallara Bağlı, Sıcakkanlı, Rekabetçi, Yaratıcı, Araştırmacı, Tedbirli, Yenilikçi, Baskın, Uyumlu, Dışa Dönük, İçe Dönük, Somut Düşünen, Soyut Düşünen, Mantık Yönelimli, Duygu Yönelimli, Esnek, Kararlı, Süreç Odaklı, Sonuç Odaklı, Girişimci.
 • 11 farklı rapor türü: Özet Rapor, Öne Çıkan Yanlar, Potansiyel Gelişim Noktaları, Gölge Alanlar, Potansiyel Yetkinlikler, Eğitim İhtiyaç Analizi, Değer Raporu, Etkili Yönetim İpuçları, Mülakat İpuçları, Koçluk ve Mentorluk İpuçları raporlarına ek olarak genişletilmiş rapor seçeneği de sunar.

İK Süreçlerinizi Hızlandırın

İşe alacağınız satış danışmanının en iyi performans gösteren 5 satış danışmanınızla benzer kişilik özelliklerine sahip olmasını mı istiyorsunuz?

Şirketinizin değerleri ile çalışanlarınızın değerlerini karşılaştırmak ister misiniz?

Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaç analizini, potansiyel yetkinlik profillerine bakarak hızlı bir şekilde oluşturmaya ne dersiniz?

 • PiT® Kişilik Envanteri, adayların güçlü ve az güçlü kişilik özelliklerini ortaya çıkarır.

 • Adayların kişisel farkındalığı ile ilgili bilgi verir.

 • Adayın değerleri ile şirket değerlerinin karşılaştırılmasını sağlar.

 • Pozisyon için gerekli yetkinliklerle adayın yetkinlik profilinin beraber değerlendirilmesine olanak verir.

 • 5 önemli boyutun değerlendirilmesiyle daha doğru bir işe alım ve yerleştirme yapılmasına destek olur.

 • Pozisyona uygunluk oranı ile mülakat aşamasına daha az sayıda ve daha doğru adayların gelmesine yardımcı olur.

 • Yetkinlikler ve pozisyon tanımları şirkete kolayca uyarlanabilir.

Bizi Arayın
 • PiT® Kişilik Envanteri ile şirket çalışanlarına uygulanarak şirketin kişilik profili, değer profili, farkındalık profili ve yetkinlik profili çıkarılabilir.

 • Yüksek performanslı çalışanlara uygulanarak o pozisyonda çalışanları başarıya götüren faktörler belirlenebilir (Kişilik özelliği, Yetkinlik, Değer). Bu faktörlerle çalışanların kariyer planları çıkarılabilir.

 • Yeteneklerin 5 farklı boyutta ölçümlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

Bizi Arayın
 • PiT® Kişilik Envanteri ile aynı takımda çalışan kişilerin grup analizleri yapılarak takımların güçlü ve az güçlü boyutları belirlenir.

 • Kişilerin ve takımların profilleri karşılaştırılarak yapılacak rotasyonlarla verimlilik artışına katkı sağlar.

 • “Çalışan Değer Önermesi” için önemli veriler içerir.

Bizi Arayın
 • PiT® Kişilik Envanteri ile yetkinlik profili kullanılarak çalışanların eğitim ihtiyaç analizi kolayca çıkarılır.

 • Çalışanların güçlü ve az güçlü boyutları bilinerek koçluk ihtiyacı belirlenir.

 • Şirket içi mentör ve koçlar daha fazla bilgi ile daha verimli eşleştirilir.

Bizi Arayın
DEMO & TEKLİF